Приватне Акціонерне Товариство «Рено Україна»
РІЧНИЙ ЗВІТ
за рік, що закінчився 31 Грудня 2020 року
разом зі Звітом незалежного аудитора
Зміст
ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ ЗА 2020 рік
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
РІЧНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ АТ РЕНО УКРАЇНА СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ ТА ЗА 2020 РІК:
БАЛАНС (ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН) НА 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД) ЗА 2020 РІК
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ) ЗА 2020 РІК
ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ЗА 2020 РІК
ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ЗА 2019 РІК
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ
1. Відомості про компанію
2. Операційне середовище, економічні умови та припущення про безперервність діяльності
3. Основні положення облікової політики
4. Істотні облікові оцінки та судження
5. Нові стандарти
6. Основні засоби
7. Нематеріальні активи
8. Оренда
9. Запаси
10. Фінансові інструменти
11. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги та дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
12. Аванси видані
13. Грошові кошти та їх еквіваленти
14. Зареєстрований капітал
15. Резервний капітал
16. Дивіденди оголошені
17. Торгова кредиторська заборгованість, кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків та аванси одержані
18. Розрахунки з бюджетом
19. Поточні забезпечення
20. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
21. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
22. Адміністративні витрати
23. Витрати на збут
24. Інші операційні доходи та операційні витрати
25. Фінансові витрати
26. Інші фінансові доходи
27. Податок на прибуток
28. Операції зі зв’язаними сторонами
29. Умовні та договірні зобов’язання
30. Управління фінансовими ризиками
31. Справедлива вартість фінансових інструментів
32. Події після звітної дати
ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ ЗА 2020 РІК
Приватне Акціонерне Товариство «Рено Україна»
24.05.2021
Приватне акціонерне товариство «Рено Україна» (надалі – Компанія) засноване в 2005 році в якості дочірнього підприємства французької компанії «Рено САС», яка в свою чергу входить до всесвітньо відомоїгрупи Рено. Станом на 31 грудня 2020 року 100% акцій Компанії належать материнській компанії «Рено САС».

Компанія імпортує та закуповує автомобілі та запасні частини, виконуючи всі відповідні операції, включно з логістикою, митним очищенням та підтриманням складу, здійснює оптові продажі дилерам, займається рекламою продукції, визначає маркетингову політику та надає технічну підтримку післяпродажного обслуговування на території України.

Зареєстрований офіс Компанії знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, вул. Гайдара, 58/10.

Компанія було створено з метою дистрибуції автомобілів і запчастин в Україні.

Модельний ряд автомобілів Рено в Україні:

* Кросовери: Duster, Sandero Stepway, Captur, Kadjar, Koleos
* Легкові автомобілі: Logan, Logan MCV, Sandero, Lodgy, Megane Sedane, Dokker, Arkana
* Комерційні автомобілі: Dokker Van, Trafic, Master
* Електромобілі: Kangoo Z.E., Zoe

За підсумками 2020 року Компанія посіла перше місце за кількістю проданих автомобілів та збільшила свою частку на авторинку України з 16,9% в 2019 році до 17,9% в 2020 році.
Організаційна структура Компанії
(діаграмма додається)